POMAGAM
patronait

1,5%

b

faniMani

Wspieraj nas za darmo

KRS 0000 780 130

Fundacja Ktoś otrzymała status OPP z dniem 17.02.2023

Wpłać blikiem darowiznę na numer telefonu

500 055 724

Poznaj naszą Fundację

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy fundacją działającą w obronie praw zwierząt. Naszą misją jest niesienie im pomocy oraz zapewnienie szacunku i miłości. Fundacja to przyjaciele, których połączyła miłość do zwierząt. Jesteśmy po to, aby dać świadectwo, że zwierzęta to nie „coś”, tylko Ktoś. Zwierzęta to żywe istoty obdarzone wrażliwością, samoświadomością i godnością. Z tego względu zasługują na specjalną ochronę.

Nasza misja

Fundacja Ktoś została powołana w 2019 roku. Naszym celem jest niesienie pomocy zwierzętom (w szczególności koniom) oraz ochrona ich praw. Dodatkowo przekonujemy, aby postrzegać zwierzęta jako istoty zdolne do odczuwania i wyrażania emocji, mające prawo do życia, godności, realizowania swoich potrzeb i komunikacji. Działamy również w zakresie ochrony i opieki zwierząt ze strony człowieka. Fundacja prowadzi Azyl Ktosiowo. Uratowane zwierzęta otrzymują tu schronienie, a także odzyskują radość życia – są leczone i rehabilitowane, otrzymują miłość i poznają człowieka od dobrej strony. W Azylu Ktosiowo ludzie pomagają zwierzętom, a zwierzęta ludziom.

Nasze cele

Ratowanie - ratujemy konie cierpiące, zaniedbane, porzucone, chore i kalekie oraz zagrożone śmiercią w rzeźni.
Prowadzenie Azylu, czyli domu uratowanych zwierząt. To tu zwierzęta odzyskują radość życia, są leczone i kochane.
Edukacja w szczególności dzieci i młodzieży, w kierunku postrzegania zwierząt jako istoty czujące. Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiły się bez powodu - udzielają nam nauk, jak zostać lepszym człowiekiem.

Jak działamy?

Działamy z potrzeby serca, niesiemy bezinteresowną pomoc. Zgłaszamy wszelkie przejawy znęcania się i zaniedbania. Występujemy w roli pokrzywdzonego w imieniu zwierząt, które zostały zaniedbane – reprezentujemy ich prawa przed sądem. Prowadzimy Azyl, w którym schronienie otrzymały chore, kalekie, stare lub niezdolne do dalszej pracy zwierzęta.

Fundacja Ktoś - bo zwierzę to Ktoś, nie coś!

Fundacja Ktoś – pomagamy zwierzętom. Działamy dla nich, w ich obronie. Jesteśmy przyjaciółmi, których połączyła miłość do koni (i nie tylko). Jesteśmy po to, aby dać świadectwo, że zwierzęta to nie coś, tylko Ktoś. To żywe istoty, które są uzależnione od człowieka, a jednocześnie obdarzone samoświadomością i zdolnością do odczuwania cierpienia. Z tego względu zasługują na specjalną ochronę.

Dla nas to Ktoś ważny, Ktoś kto czuje tak jak my.

Fundacja Ktoś od 2019 roku działa w imieniu braci mniejszych, a w szczególności koni. Jako organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działamy w zakresie ochrony i ratowania zwierząt. W Jeruzalu prowadzimy Azyl Ktosiowo, w którym ochronę i pomoc znajdują skrzywdzone, zaniedbane, porzucone i uratowane przed śmiercią konie.

Po naszą opiekę często trafiają kuce, które najczęściej padają ofiarami zaniedbania ze strony człowieka. Udzielamy również pomocy kozom i kotom. Zgłaszamy wszelkie formy zaniedbania i reprezentujemy prawa zwierząt przed sądem.

Jednym z priorytetowych celów naszej Fundacji, obok ochrony praw zwierząt, jest edukacja i prowadzenie otwartego Azylu. Edukujemy ludzi w kierunku postrzegania zwierząt jako istoty czujące, zdolne do wyrażania emocji, mające prawo do życia, godności, komunikacji oraz realizowania swoich potrzeb. Uczymy ludzi, jak mogą chronić zwierzęta i się nimi opiekować.

Dzięki darczyńcom z całej Polski udało nam się uratować łącznie ponad 60 koni. Zwierzęta żyją w adopcjach stacjonarnych lub w naszym Azylu Ktosiowo, który znajduje się w miejscowości Łukówiec (05-317 Jeruzal), gmina Mrozy. To miejsce, w którym żyją nasi podopieczni, a dom i ostoję znalazły konie niegdyś skazane na śmierć – teoretycznie niezdolne do pracy, zaniedbane, skrzywdzone czy też porzucone. To również dom kóz i kotów. W Ktosiowie zwierzęta znalazły bezpieczeństwo i szczęście, a także na nowo zaufały człowiekowi. Zobacz nasz Azyl

Nasz Azyl jest otwarty dla ludzi. Przyjedź, sprawdź, poczuj zapach lasu – będziesz pod wrażeniem uroku tego miejsca oraz koni, które zawdzięczają życie dobrym ludziom.

Jesteśmy organizacją non-profit, opierającą swe działania głównie na pracy wolontariackiej. Nie osiągamy dochodów, utrzymujemy się tylko i wyłączenie z darowizn od ludzi, którzy kochają i martwią się o zwierzęta. Otrzymane środki przeznaczamy na bieżące potrzeby, takie jak: siano, słomę, specjalistyczna pasza, leki, suplementy i opatrunki. Opłacamy również koszty opieki lekarskiej, usług kowalskich, kontynuację leczenia czy rehabilitację. Bardzo potrzebujemy wsparcia, aby w tych trudnych czasach Azyl mógł istnieć, a Fundacja mogła dalej spełniać swoją misję i niosła pomoc tam, gdzie cierpią konie.

Zarząd

Prezes

Renata Wójcik

Wiceprezes

Małgorzata Siatkowska